System Rynnowy STAL

Specyfikacja

Schemat systemu
01
Stal
02
ocynk
03
warstwa pasywacyjna
04
warstwa podkładowa
05
powłoka poliuretanowa

Cechy

GŁĘBOKA RYNNA

Głęboka rynna zapewnia prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej nawet podczas intensywnych opadów. System 125 - głębokość 80 mm System 150 - głębokość 92 mm

GŁĘBOKA RYNNA

DŁUGIE NAROŻNIKI

Długie ramiona narożnika dają możliwość mocowania uchwytu rynnowego stabilizującego narożnik przy połączeniu za pomocą złączki rynnowej.

DŁUGIE NAROŻNIKI

SZEROKA ZŁĄCZKA RYNNOWA

Złączka rynnowa o szerokości 84 mm wyposażona w uszczelkę gumową zapewnia stabilne i szczelne połączenie. Zapięcie za pomocą klamry ułatwia i przyśpiesza montaż.

SZEROKA ZŁĄCZKA RYNNOWA

SWOBODNA WENTYLACJA

Specjalnie zaprojektowany uchwyt doczołowy z głębokim tłoczeniem odsuwa rynnę od deski czołowej, zapewniając bardziej efektywną wentylację połaci dachowej.

SWOBODNA WENTYLACJA

WZBOGACONA POWŁOKA

Wielowarstwowe zabezpieczenie rdzenia stalowego i pokrycie warstwą poliuretanową dodatkowo chroni przed zarysowaniem i utratą koloru.

WZBOGACONA POWŁOKA

Schemat systemu

Schemat systemu
01
Rynna dachowa
02
Metalowy hak rynnowy prosty
03
Metalowy hak rynnowy skręcony
04
Uchwyt rynnowy doczołowy
05
Lej spustowy
06
Złączka rynnowa
07
Narożnik wewnętrzny
08
Denko uniwersalne
09
Narożnik zewnętrzny
10
Obejma rury spustowej
12
Rura spustowa
13
Obejma rury spustowej
14
Złączka rury spustowej
15
Trójnik
16
Czyszczak
17
Kolano
18
Wylewka
19*
Osadnik / Redukcje

Elementy systemu

System

Kolory

Instrukcja montażu

1
MONTAŻ SYSTEMU RYNNOWEGO BRYZA STAL

PRAWIDŁOWY MONTAŻ GWARANCJĄ NIEZAWODNOŚCI

MONTAŻ SYSTEMU RYNNOWEGO BRYZA STAL

Wybierając system rynnowy należy obliczyć tzw. Efektywną Powierzchnię Dachu, korzystając ze wzoru: EPD = (A+B/2) x C A - odległość w poziomie od narożnika do kalenicy [m] B - wysokość dachu [m] C - długość dachu [m]

2
UMIEJSCOWIENIE RYNNY POD OKAPEM

UMIEJSCOWIENIE RYNNY POD OKAPEM

Prawidłowy montaż powinien zabezpieczyć rynnę przed uderzeniem zsuwającego się z dachu śniegu. Górna krawędź wywinięcia rynny powinna zostać obniżona poniżej przedłużenia płaszczyzny połaci dachowej.

3
SPADEK RYNNY

SPADEK RYNNY

Pomiędzy uchwytem położonym najwyżej i najniżej przeciągamy sznurek. Pomoże to określić położenie pozostałych uchwytów. Spadek rynny w kierunku odpływu powinien wynosić minimum 2 mm na 1 m.

4
UCHWYTY DOCZOŁOWE

UCHWYTY DOCZOŁOWE

Uchwyty doczołowe montujemy bezpośrednio do deski czołowej w odstępach co 60 cm. Pierwszy uchwyt oddalamy o 10 cm od krawędzi dachu.

5
HAKI NAKROKWIOWE

HAKI NAKROKWIOWE

Haki nakrokwiowe montujemy w maksymalnych odstępach co 1 m. Haki oddalamy od krawędzi krokwi minimum 2 cm w celu umożliwienia swobodnej wentylacji dachu (rys. 1.4).

6
ODSUNIĘCIE HAKÓW

ODSUNIĘCIE HAKÓW

Odstęp haków nakrokwiowych od krawędzi krokwi powinien wynosić 2 cm, umożliwi to swobodną wentylację dachu w szczególności w trudnych warunkach zimowych. Brak zachowania odpowiedniego odsunięcia uniemożliwi także prawidłowy montaż narożników.

7
MONTAŻ RYNNY I LEJA SPUSTOWEGO

MONTAŻ RYNNY I LEJA SPUSTOWEGO

Po zamontowaniu uchwytów umieszczamy w nich rynnę i w najniższym punkcie zaznaczamy położenie leja spustowego.

8
UMIEJSCOWIENIE LEJA SPUSTOWEGO

UMIEJSCOWIENIE LEJA SPUSTOWEGO

Na powierzchni rynny, miękkim ołówkiem obrysowujemy krawędź leja spustowego.

9
WYCIĘCIE OTWORU ODPŁYWU

WYCIĘCIE OTWORU ODPŁYWU

Otwór odpływu wycinamy przy pomocy nożyc, zabronione jest użycie urządzeń wysokoobrotowych! Średnicę otworu względem zaznaczonej wcześniej krawędzi leja spustowego pomniejszamy o ok. 2,5 cm.

10
OBRÓBKA KRAWĘDZI

OBRÓBKA KRAWĘDZI

Przy użyciu odpowiednich narzędzi niepowodujących uszkodzeń powłoki rynny np. młotka z miękkim bijakiem, ciętą krawędź profilujemy od wewnątrz rynny.

11
MONTAŻ LEJA SPUSTOWEGO

MONTAŻ LEJA SPUSTOWEGO

Stabilność leja spustowego zapewniają cztery elementy montażowe tzw. listki, które należy zagiąć głęboko w wywinięcie rynny.

12
ZŁĄCZKI RYNNOWE

ZŁĄCZKI RYNNOWE

Przed montażem złączki rynnowej, uszczelkę pokrywamy cienką, równomierną warstwą silikonu. Montaż rozpoczynamy od zaczepienia złączki za tylne wywinięcie łączonych elementów. Upewniamy się, czy złączka znajduje się w odpowiedniej pozycji. Dociskając złączkę od dołu, zatrzaskujemy klamrę i blokujemy ją zaginając listki.

13
NAROŻNIKI

NAROŻNIKI

Narożniki łączymy z rynnami za pomocą złączek rynnowych. Konieczne jest stosowanie dodatkowych uchwytów rynnowych w celu stabilizacji systemu. Aby umożliwić odpowiednią dylatację systemu, pozostawiamy 5 mm luzu przy połączeniu narożnika z rynną. Dodatkowe uchwyty rynnowe montujemy maksymalnie 15 cm od środka złączki rynnowej.

14
MONTAŻ HAKÓW I OBEJM

MONTAŻ HAKÓW I OBEJM

Pierwszym krokiem jest wywiercenie otworu w ścianie. Zalecamy zastosowanie kołnierza stabilizującego. Na wkręcony hak do obejmy zakręcamy tylną część obejmy wyposażoną w odpowiedni gwint.

15
PIONIZACJA RURY SPUSTOWEJ

PIONIZACJA RURY SPUSTOWEJ

Do wkręcania lub ewentualnie wykręcania uchwytu podczas pionizacji rury spustowej zawsze używaj klucza.

16
MONTAŻ OBEJM RUR SPUSTOWYCH

MONTAŻ OBEJM RUR SPUSTOWYCH

Po nakręceniu tylnej części obejmy, przednią część wsuwamy w gniazdo i skręcamy śrubą. Obejmy rur spustowych należy montować nie rzadziej niż co 2 m.

17
ŁĄCZENIE RUR SPUSTOWYCH

ŁĄCZENIE RUR SPUSTOWYCH

Rury spustowe posiadają zakończenie kielichowe (rys. 6.1). W przypadku rury z odciętym końcem używamy złączki rurowej (rys. 6.2).

18
MONTAŻ WYLEWKI

MONTAŻ WYLEWKI

Wylewkę montujemy min. 5 cm nad powierzchnią gruntu. Możemy użyć również osadnika z systemu rynnowego BRYZA PVC. 

19
MONTAŻ OSADNIKA PVC

MONTAŻ OSADNIKA PVC

Osadnik montujemy w podłożu pamiętając o zlicowaniu go z ostateczną powierzchnią gruntu. W celu ustabilizowania dno wykopu pod osadnik należy wylać betonem, następnie podłączyć rurę kanalizacyjną. Po ustaleniu ostatecznego poziomu gruntu oblewamy osadnik kolejną warstwą betonu. Następnie podłączamy rurę spustową.