Cechy

NAROŻNIKI O REGULOWANYM KĄCIE ROZWARCIA 120°-145°

Innowacyjny produkt ułatwiający montaż systemu rynnowego w przypadku dachów nietypowych. Przyśpiesza proces montażu, nie wymaga klejenia, eliminuje konieczność wykonywania narożników metodą zgrzewania.

NAROŻNIKI O REGULOWANYM KĄCIE ROZWARCIA 120°-145°

ODZYSKIWACZ WODY DESZCZOWEJ

Przystosowany do rur spustowych o średnicach 63, 90 i 110 mm - są to najpopularniejsze rozmiary stosowane w budownictwie. Oferowane w komplecie z przyłączem i szybkozłączką w kolorze grafitowym, pozwalającą na podłączenie węża ogrodowego i odprowadzenie deszczówki do zbiornika. Dodatkowa zaślepka umożliwia zamknięcie odpływu z odzyskiwacza w razie potrzeby.

ODZYSKIWACZ WODY DESZCZOWEJ

OSADNIK

SKUTECZNOŚĆ // ERGONOMIA

Element łączący system rynnowy z kanalizacją deszczową o średnicy 110 mm. Standardowo przystosowany do rur spustowych o średnicy 110 mm, a po zastosowaniu odpowiednich redukcji również do średnic 100, 90 i 63 mm. Dostępny w czterech wersjach kolorystycznych: brązowy, grafitowy, szary i czarny. Podstawową funkcją osadnika jest zatrzymywanie zanieczyszczeń spływających z dachu budynku i zapobieganie ich przedostawaniu się do kanalizacji deszczowej. Wyposażony w duży kosz osadczy połączony z uchylną pokrywą, co umożliwia bardzo proste usuwanie zanieczyszczeń.

OSADNIK

Elementy systemu

System

Kolory

Instrukcja montażu

1
MONTAŻ SYSTEMU RYNNOWEGO BRYZA PVC

PRAWIDŁOWY MONTAŻ GWARANCJĄ NIEZAWODNOŚCI

MONTAŻ SYSTEMU RYNNOWEGO BRYZA PVC

Wybierając system rynnowy należy obliczyć tzw. Efektywną Powierzchnię Dachu, korzystając ze wzoru: EPD = (A+B/2) x C A - odległość w poziomie od narożnika do kalenicy [m] B - wysokość dachu (m) C - długość dachu (m) Minimalna temperatura montażu - 0°C

2
OGÓLNE ZASADY MONTAŻU

OGÓLNE ZASADY MONTAŻU

Prawidłowy montaż systemu rynnowego PVC to gwarancja jego wieloletniej trwałości i niezawodności, nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Zaletą konstrukcji w odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań jest zdolność do kompensowania termicznych zmian długości poszczególnych jej elementów. Realizowane jest to poprzez odpowiednią konstrukcję złączek rynnowych i rurowych. W rynnach uzyskuje się ją dzięki przesuwnemu połączeniu ze złączkami rynnowymi wyposażonymi w elastyczne uszczelki, a w rurach spustowych poprzez luz montażowy na połączeniach ze złączkami rurowymi. Ponadto elementy mocujące system rynnowy do dachu i ścian budynku, takie jak uchwyty rynnowe i obejmy rurowe, oprócz stabilizacji systemu umożliwiają również kompensację zmian jego długości. W przypadku montażu rynien do pasów podrynnowych z blachy ocynkowanej, konieczne jest ich pomalowanie lub zastosowanie blachy powlekanej. Rynny pod okapem powinny być zamontowane poniżej linii będącej przedłużeniem płaszczyzny dachu, tak aby nie był narażone na obciążenie zsuwającym się śniegiem.

3
PRAWIDŁOWE UMIEJSCOWIENIE RYNIEN POD OKAPEM

PRAWIDŁOWE UMIEJSCOWIENIE RYNIEN POD OKAPEM

Prawidłowy montaż powinien zabezpieczyć rynnę przed uderzeniem zsuwającego się z dachu śniegu. Górna krawędź wywinięcia rynny nie powinna wystawać ponad przedłużanie płaszczyzny połaci dachowej, co przedstawia rysunek.

4
DOCINANIE RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH

DOCINANIE RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH

Przyciąć rynnę na odpowiednią długość pod kątem prostym piłką o drobnych zębach.

5
MONTAŻ UCHWYTÓW

MONTAŻ UCHWYTÓW

Uchwyty z PVC z listwą mocującą prostą lub skręconą oraz stalowe proste lub skręcone, mocujemy bezpośrednio do łat dachowych lub krokwi. Odległość pomiędzy uchwytami powinna wynosić 40-50 cm. W celu prawidłowego odprowadzenia wody rynna powinna posiadać spadek w kierunku leja spustowego, wynoszący min. 2 mm na 1 m.

6
MONTAŻ HAKÓW I OBEJM

MONTAŻ HAKÓW I OBEJM

Pierwszym krokiem montażu systemu jest wyznaczenie pozycji leja spustowego, który jest najniższym poziomem części rynnowej systemu.

7
WYZNACZENIE SPADKU RYNIEN

WYZNACZENIE SPADKU RYNIEN

Najpierw montujemy uchwyt położony najdalej od leja spustowego, a następnie uchwyt przy leju spustowym. Pomiędzy uchwytami rozciągamy sznurek i ustalamy właściwy spadek rynny. Uchwyty PVC montujemy bezpośrednio do deski czołowej.

8
MONTAŻ RYNNY W UCHWYTACH

MONTAŻ RYNNY W UCHWYTACH

W uchwytach z PVC oraz metalowych montaż rozpoczynamy od włożenia wywinięcia rynny w nosek frontowy uchwytu, a następnie wciskamy wewnętrzną część rynny pod nosek tylny.

9
MONTAŻ LEJA SPUSTOWEGO

MONTAŻ LEJA SPUSTOWEGO

Narożnik, lej spustowy i złączkę rynnową montujemy z rynną nasuwając na frontowe wywinięcie rynny a następnie zatrzaskując na tylne wywinięcie rynny. Końce rynny powinny znajdować się około 5 mm przed ogranicznikami.

10
MONTAŻ DENKA RYNNOWEGO

MONTAŻ DENKA RYNNOWEGO

Montaż denka rynnowego rozpoczynamy od wsunięcia we frontowe wywinięcie rynny, a następnie zatrzaskujemy na tylnym wywinięciu rynny. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie uszczelek.

11
MONTAŻ OBEJM

MONTAŻ OBEJM

Obejmy mocujemy do ściany odpowiedniej długości hakiem do obejm. W razie potrzeby stosujemy dodatkowo stabilizujący kołnierz elewacyjny. Obejmy na rurze spustowej należy montować nie rzadziej niż co 2-2,5 m.

12
MONTAŻ ZŁĄCZKI RYNNOWEJ

MONTAŻ ZŁĄCZKI RYNNOWEJ

Narożnik, lej spustowy i złączkę rynnową montujemy z rynną nasuwając na frontowe wywinięcie rynny a następnie zatrzaskując na tylne wywinięcie rynny. Końce rynny powinny znajdować się około 5 mm przed ogranicznikami. Podczas łączenia należy zwrócić uwagę na poprawne położenie uszczelek znajdujących się w lejach, złączkach i narożnikach oraz na ograniczniki znajdujące się na wewnętrznej powierzchni tych elementów. Zalecamy montaż dodatkowych uchwytów rynnowych na połączeniu rynna - złączka rynnowa, rynna - lej spustowy oraz rynna - narożnik.

13
MONTAŻ RUR SPUSTOWYCH

MONTAŻ RUR SPUSTOWYCH

Rury spustowe łączymy z lejami, kolanami i złączkami rurowymi na wcisk. Przy okapach wystających powyżej 10 cm poza ścianę, odsadzkę przedłużamy odcinkiem rury spustowej. Montujemy kolejno: kolano, rurę, kolano i rurę spustową. Pozostawiamy 10 mm luzu na rozszerzalność termiczną rury.

14
MONTAŻ ZŁĄCZEK RUR SPUSTOWYCH

MONTAŻ ZŁĄCZEK RUR SPUSTOWYCH

Rury spustowe łączymy złączkami na wcisk. W kielichu złączki zostawiamy 10 mm luzu na rozszerzalność termiczną rur.

15
ODZYSKIWACZ WODY DESZCZOWEJ

ODZYSKIWACZ WODY DESZCZOWEJ

Sugerujemy montowanie odzyskiwacza w miejscach nienarażonych na obecność znacznych ilości zanieczyszczeń (np. liści drzew). W razie konieczności oczyszczenia odzyskiwacza proponujemy kilkakrotne przepłukanie wodą pod ciśnieniem.

16
MONTAŻ CZYSZCZAKA

MONTAŻ CZYSZCZAKA

Czyszczak montujemy na dolnym odcinku rury spustowej, w przypadku gdy system rynnowy ma zostać podłączony do kanalizacji. Czyszczak posiada wewnątrz sitko, w którym zbierają się zanieczyszczenia z rynny. Całość zamykana jest szczelną pokrywą. Przejście pomiędzy czyszczakiem o średnicy 110 mm, a rurą o średnicy 90 mm można połączyć za pomocą redukcji.

17
MONTAŻ OSADNIKA

MONTAŻ OSADNIKA

Osadnik montujemy w podłożu pamiętając o zlicowaniu go z ostateczną powierzchnią gruntu. W celu ustabilizowania dno wykopu pod osadnik należy wylać betonem, następnie podłączyć rurę kanalizacyjną. Po ustaleniu ostatecznego poziomu gruntu oblewamy osadnik kolejną warstwą betonu. Następnie podłączamy rurę spustową.