Systemy rynnowe
Podsufitka

bryza-podstrony-baner.jpg

SYSTEM RYNNOWY

Ogólne zasady montażu

Prawidłowy montaż systemu rynnowego PVC gwarantuje poprawne i niezawodne jego działanie. Montaż i działanie systemu rynnowego PVC różni się od tradycyjnego systemu rynnowego tym, że uwzględnia zjawisko termicznego wydłużania się elementów systemu. Realizowane jest to poprzez odpowiednią konstrukcję kształtek zapewniającą kompensację temperaturowych zmian długości rynien i rur spustowych. W rynnach kompensację zmian długości uzyskuje się dzięki przesuwnemu połączeniu rynny z kształtkami wyposażonymi w uszczelki, a w rurach spustowych poprzez luz montażowy na połączeniu rura-kształtka rurowa. Ponadto elementy podtrzymujące, takie jak uchwyty rynnowe i obejmy rurowe, oprócz podtrzymywania umożliwiają również termiczne przesuwanie się rynien i rur spustowych. W przypadku montażu rynien do pasów podrynnowych z blachy ocynkowanej, konieczne jest ich pomalowanie lub zastosowanie blachy powlekanej. Rynny pod okapem powinny być zamontowane poniżej linii będącej przedłużeniem płaszczyzny dachu tak, aby nie były narażone na obciążenie zsuwającym się śniegiem. Jeżeli konstrukcja dachu wyklucza takie zamontowanie rynien, wymagane jest zamontowanie barier przeciwśniegowych.

 

 

umiejscowienie-rynien.jpg

PRAWIDŁOWE UMIEJSCOWIENIE RYNIEN POD OKAPEM

Prawidłowy montaż powinien zabezpieczyć rynnę przed uderzeniem zsuwającego się z dachu śniegu. Górna krawędź wywinięcia rynny nie powinna wystawać ponad przedłużenie płaszczyzny połaci dachowej, co przedstawia rysunek.

wyznaczanie-pozycji.jpg

WYZNACZENIE POZYCJI LEJA SPUSTOWEGO

Pierwszym krokiem montażu systemu jest wyznaczenie pozycji leja spustowego, który jest najniższym poziomem części rynnowej systemu.

montaz-uchwytow.jpg

MONTAŻ UCHWYTÓW

Uchwyty z PVC z listwą mocującą prostą lub skręconą oraz stalowe proste lub skręcone, mocujemy bezpośrednio do łat dachowych lub krokwi. Odległość pomiędzy uchwytami powinna wynosić 40-50 cm. W celu prawidłowego odprowadzenia wody rynna powinna posiadać spadek w  kierunku leja spustowego, wynoszący min. 2 mm na 1 m.

wyznaczanie-spadku.jpg

WYZNACZENIE PRAWIDŁOWEGO SPADKU RYNIEN

Najpierw montujemy uchwyt położony najdalej od leja spustowego, a następnie uchwyt przy leju spustowym. Pomiędzy uchwytami rozciągamy sznurek i  ustalamy właściwy spadek rynny. Uchwyty PVC montujemy bezpośrednio do deski czołowej.

docinanie-rynien.jpg

DOCINANIE RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH

Przyciąć rynnę na odpowiednią długość pod kątem prostym piłką o drobnych zębach.

montaz-rynien.jpg

MONTAŻ RYNNY W UCHWYTY

W uchwytach z PVC oraz metalowych montaż rozpoczynamy od włożenia wywinięcia rynny w nosek frontowy uchwytu, a następnie wciskamy wewnętrzną część rynny pod nosek tylny.

montaz-leja-spustowego.jpg

MONTAŻ LEJA SPUSTOWEGO

Narożnik, lej spustowy i złączkę rynnową montujemy z rynną nasuwając na frontowe wywinięcie rynny a następnie zatrzaskując na tylne wywinięcie rynny. Końce rynny powinny znajdować się około 5 mm przed ogranicznikami.

montaz-zlaczki-rynnowej.jpg

Podczas łączenia należy zwrócić uwagę na poprawne położenie uszczelek znajdujących się w lejach, złączkach i narożnikach oraz na ograniczniki znajdujące się na wewnętrznej powierzchni tych elementów. Zalecamy montaż dodatkowych uchwytów rynnowych na połączeniu rynna - złączka rynnowa, rynna - lej spustowy oraz rynna - narożnik.

montaz-denka-rynnowego.jpg

MONTAŻ DENKA RYNNOWEGO

Montaż denka rynnowego rozpoczynamy od wsunięcia we frontowe wywinięcie rynny, a nstępnie zatrzaskujemy na tylnym wywinięciu rynny. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie uszczelek.

montaz-rury-spustowej.jpg

MONTAŻ RUR SPUSTOWYCH POD OKAPEM

Rury spustowe łączymy z lejami, kolanami i złączkami rurowymi na wcisk. Przy okapach wystających powyżej 10 cm poza ścianę, odsadzkę przedłużamy odcinkiem rury spustowej. Montujemy kolejno: kolano, rurę, kolano i  rurę spustową. Pozostawiamy 10 mm luzu na rozszerzalność termiczną rury.

montaz-obejm.jpg

MONTAŻ OBEJM

Obejmy mocujemy do ściany odpowiedniej długości hakiem do obejmy. W razie potrzeby stosujemy dodatkowo stabilizujący kołnierz elewacyjny. Obejmy na rurze spustowej należy montować nie rzadziej niż co.

montaz-zlaczek.jpg

MONTAŻ ZŁĄCZEK RUR SPUSTOWYCH

Rury spustowe łączymy złączkami na wcisk. W kielichu złączki zostawiamy 10 mm luzu na rozszerzalność termiczną rur. Nad ziemią montujemy odzyskiwacz wody deszczowej, umożliwiający pozyskiwanie wody do osobnego zbiornika. Aby zapobiec zanieczyszczeniu podziemnej części instalacji deszczowej stosujemy czyszczak lub osadnik.